ඉදිරි දිනවලදී ලොව පුරා බැංකුවල ATM යන්ත්‍රවලට සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ල වන බවට අමෙරිකානු FBI රහස් ඔත්තු සේවය අනතුරු අඟවා තිබේ.

මෙය ලොව පුරා ඇති ලොකු කුඩා ඕනෑම බැංකු ATM යන්ත්‍රවලට සිදුවිය හැකි බව ඔවුන් පවසා ඇත.

ATM cash-out නැමැති ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය ජාවාරම් සංවිධානයක් විසින් මැල්වෙයා ප්‍රහාරයක් සැලසුම් කර ඇති බව හෙළිදරව් වීමත් සමඟ FBI ආයතනය මෙම අනතුරු ඇඟවීම කර ඇත.

මෙම සයිබර් ප්‍රහාරය දියත් වුවහොත් මිලියන ගණනින් මුදල් ගිණුම්වලින් අතුරුදන් විය හැකි බවද අනතුරු අඟවා තිබේ.

මේ සඳහා ආරක්ෂක පියවරක් ලෙස pin අංක යාවත්කාලීන කිරීමට කඩිනමින් පියවර ගන්නා ලෙසද FBI ආයතනය ජාත්‍යන්තර බැංකුවලට උපදෙස් දී ඇත.