වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ කාන්තා අංශයේ රදවා සිටින සැකකරුවන් බැලිම සදහා අද දින පැමිණි ඥතීන්ට එ් සදහා අවස්ථාව ලබා නොදුන් බව ඥතීන් සදහන් කරයි.

ඊයේ සිට මේ දක්වා බන්ධනාගාරයේ වහළය මත නැගී රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින කාන්තාවන් පිරිසක් තමන්ට ඇප ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා විරෝධතාවයක යෙදි සිටියි.

විරෝධතාවයේ යෙදී සිටින කාන්තාවන්ට අමතරව එම විරෝධතාවයට සම්බන්ධ නොවූ කාන්තාවන්ද මෙහි රදවා සිටින බැවින් සියලූ කාන්තා රැුදවියන් සම්බන්ධයෙන් මෙවැනි තීන්දුවක් ගැනීම අසාධාරණ බව එම ඥතීන් සදහන් කරයි.

රන්මලී සෝමසිරි