ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලේදී සිදුකරනු ලබන මරණ පරීක්ෂණ සඳහා එක් මරණ පරීක්ෂණක් වෙනුවෙන් රු. 2500/ක මුදලක් අයකිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහල් කළමණාකරන මණ්ඩලය විසින් 2018. 06. 28 දින කරන ලද තීරණයක් අනුවයි.

රෝහල් කළමනාකරණ මණ්ඩලය පවසා ඇත්තේ එම මුදල ගෙවන තුරු මෘත ශරීරය නිදහස් නොකරන බවයි.

දිවයිනේ සියලූම රජයේ රෝහල් තුලදී මරණ පරීක්ෂණ සඳහා මුදල් අය නොකෙරේ.

මීට පෙර ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහල තුලදී සිදු කරනු ලැබූ මරණ පරීක්ෂණ සඳහා මුදල් අයකරනු ලැබුවේ නැති බවත් එම මරණ පරීක්ෂණ සිදුකරනු ලැබුවේ කලූබෝවිල රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් හා හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන් විසින් බවත් සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි.

ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහල් කළමනාකරණ මණ්ඩලය මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ කුමන හේතු මත ද යන්න සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විමසා සිටියි.