වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ වහළය මත නැඟ සිටින රැඳවියන් සමඟ ගැටලූව සාකච්ඡ කිරීම සඳහා අධිකරණ හා බන්ධනාගාර කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් යවන ලද විශේෂ නිලධාරියා රැඳවියන් බිමට බහින තුරු සාකච්ඡ කිරීමට නොහැකිව බලා සිටින බව වාර්තා වේ.

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත රැඳවියන් ඊයේ සිට ආරම්භ කරන ලද විරෝධතාව තවමත් සිදුකරන අතර ඔවුන් තවමත් වහළය උඩ සිටින බව සඳහන් ය.

ඔවුන්ගේ ගැටලූව සොයාබැලීම සඳහා විශේෂ නිලධාරියකු පත්කර අද පෙරවරුවේ වැලිකඩට යවා තිබිණ.

එහෙත් රැඳවියන් සාකච්ඡ කිරීම ප‍්‍රතික්ෂේප කරමින් තවමත් වහළය මත රැඳී සිටින බව ද වාර්තා වේ.

රන්මලී සෝමසිරි