වැලිකඩ බන්ධනාගාර වෙත විශේෂ නිලධාරියකු පත්කිරීමට අධිකරණ හා බන්ධනාගාර කටයුතු අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ වැලිකඩ බන්ධනාගාර රැඳවියන් පිරිසක් ඊයේ සිට එහි වහළය මත නැගී විරෝධතා දැක්වීම පිළිබඳ සියලු කරුණු සොයා බලා වාර්තා කිරීම සඳහායි.

පිටතින් රැගෙන එන ආහාර සීමා කිරීම ඇතුළු බන්ධනාගාර බලධාරීන් විසින් ගන්නා ලද තීරණ කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් වැලිකඩ රැඳවියන් වහළ මත නැගී විරෝධය දැක්වීය.

මේ පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් විෂය භාර ඇමතිනි තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය කියා සිටියේ “වහළෙ නෙවෙයි කොහේ නැග්ගත් බන්ධනාගාරය තුළ සිදුවන නීතිවිරෝධී ක්‍රියා වැලැක්වීමට ගත් තීරණ කිසිවක් වෙනස් කරන්නේ නෑ” යනුවෙනි.