“මම කවදාවත් දේශපාලනයට එන්නෙ නෑ. කොහෙත්ම නෑ” යැයි ශ්‍රී ලංකාවේ සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයකු වන කුමාර් සංගක්කාර පවසයි.

දීර්ඝ ලෙස කරුණු පැහැදිලි  කර නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් හෙතෙම පවසා ඇත්තේ “2020 ජනාධිපතිවරණයට මම අපේක්ෂකයකු ලෙස ඉදිරිපත් වෙනවා කියලා විවිධ පුද්ගලයන් හා මාධ්‍ය යන දෙපාර්ශවයම අදහස් දක්වා තිබුණා. දේශපාලනය කියන්නේ ඉතාම බරපතළ වෙනත් ආකාරයක වගකීමක්. පසුගිය දිනවල පැතිර ගිය ආරංචි කටකතා අදහස් සියල්ල වෙනුවෙන් මා ඔබට තහවුරු කරන්න කැමැතියි මා කවදාවත් දේශපාලනයට නොඑන බව” යැයි හෙතෙම පවසා තිබේ.