පීඩාවට පත් දුම්රිය මගීන්ට සහන සැලසීමට විශේෂ වැඩ පිළිවෙළක් ක්‍රියාවට නංවා ඇතැයි මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසයි.

දුම්රිය ප්‍රවේශපත් සහිත මඟීන් ප්‍රවාහනය කිරිමට කැමැති පෞද්ගලික බස් හිමියන් ලියාපදිංචි වන්නේ නම් ඒ සඳහා මුදල් ගෙවන බව ද අමාත්‍යවරයා පැවැසීය.

එම බස් රථ ජාතික ප්‍රවාහන කොමිසන් සභාවේ ලියාපදිංචි කරන ලෙස ඉල්ලා සිටි අමාත්‍යවරයා මෙසේ දුම්රිය මගීන්ට ප්‍රවාහන පහසුකම් සලසන පෞද්ගලික බස් හිමියන්ට මුදල් අමාත්‍යාංශය මඟින් ඒ සඳහා මුදල් ගෙවන බවටද අද පොරොන්දු විය.