දුම්රිය වර්ජනය හේතුවෙන් අසීරුතාවට පත් මගීන් ප්‍රවාහනය සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා සෙබළුන් විසින් බස් රථ 28ක් කොළඹ සිට ධාවනයේ යෙදවීය.

ඉන් අනතුරුව ද බස් රථ ගණනාවක් යොදවා තිබුණි.

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ඉල්ලීමකට අනුව මෙම හමුදා බස් රථ සේවාව යුද හමුදාපතිවරයාගේ නියෝගයෙන් ක්‍රියාත්මක විය.

38757647_692558207760408_2938673566599610368_n 38784270_692558301093732_8740821895529627648_n 38814390_692558437760385_8982634146341847040_n