මන්නාරම සමූහ මිනීවල සම්බන්ධයෙන් මින් ඉදිරියට ඡුායාරූප සහ දර්ශන ලබාගැනීම දේශීය සහ විදේශීය මාධ්‍යවලට තහනම් කරමින් මන්නාරම මහේස්ත‍්‍රාත් ටී.ජී. ප‍්‍රභාකරන් මහතා නියෝගයක් ඊයේ නිකුත් කර තිබේ.

මන්නාරම සමූහ මිනී වළ සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ කැණීම්වලදී සොයාගත් අස්ථි කොටස් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ සිදුකිරීම සඳහා එ්වා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේදී මහේස්ත‍්‍රාත්වරයා මෙම නියෝගය නිකුත් කර සිටියි.

අදාළ සමූහ මිනීවල තිබෙන කැණීම් සිදුකරන භූමිය දේශීය සහ විදේශ මාධ්‍යයන් ඇතුළු වී ඡයාරූප සහ වීඩියෝ දර්ශන ගැනීම හේතුවෙන් කැණීම් කටයුතුවලට බාධා පැමිණීම නිසා මහේස්ත‍්‍රාත්වරයා අදාළ නියෝගය නිකුත් කර තිබේ.

එ් අනුව මින් ඉදිරියට මන්නාරම සමූහ මිනීවලේ යම් ඡයාරූපයක් හෝ වීඩියෝ දර්ශනයක් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය නම් විදේශීය සහ දේශීය මාධ්‍ය ආයතන අධිකරණය මගින් අවසර ලබාගත යුතු බව මහේස්ත‍්‍රාත්වරයා නිකුත් කළ නියෝගයේ සඳහන් වේ.

ඉෂාර රත්නකාර