සම්බාධක පනවා ඇති උතුරු කොරියාවට ශ‍්‍රී ලංකාවෙන් රෙදිපිළි අපනයනය කළ බවට පවතින වාර්තා මුළුමනින්ම අසත්‍ය බව විදේශ කටයුතු අමාතයාංශය පවසයි.

2017 ඔක්තෝබර් සිට 2018 මාර්තු දක්වා කාලය තුළ ශ‍්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් කිහිපයකට කොරියානු මහජන ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී ජනරජයේ සිට කෙරුණු රෙදිපිළි අපනයනය කළ බවට පසුගියදා වාර්තා පළවී තිබිණි.

සිදුවී ඇත්තේ රේගුවේ ස්වයංක‍්‍රීය දත්ත ක‍්‍රියායන පද්ධතියට රේගු කාර්යාල නියෝජිතයා විසින් දත්ත ඇතුළු කරනු ලබන අවස්ථාවේදී අපනයනය කරන රට ලෙස ‘කොරියානු ජනරජය’ වෙනුවට ‘කොරියානු මහජන ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී ජනරජය’ වැරදීමකින් ඇතුළත් කිරීමයි.

එවැනි අවස්ථා කිහිපයක් වාර්තා වී ඇති බවත් මෙම අත්වැරදීම පිළිබඳව ආරක්ෂක මණ්ඩල විශේෂඥ කණ්ඩායමට කරුණු පැහැදිලි කරදීමෙන් පසුව, එවැනි වැරදි යළි සිදුවීම වැලැක්වීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් ද ලංකා රේගුව දැන් ආරම්භ කොට ඇති බව අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.