සාකච්ඡා සාර්ථක නොවීම හා ඊයේ පස්වරුවේ ඇතිවූ උණුසුම් තත්ත්වය හේතුවෙන් දුම්රිය වර්ජනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වෙයි.

දුම්රිය සේවකයන්ද දුම්රිය ස්තානවල සේවයට පැමිණ නොමැති බව වාර්තා වේ.

ඊයේ පස්වරු 3 සිට දුම්රිය සේවකයන් හදිසි වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම හේතුවෙන් කොටුව දුම්රිය ස්ථානය තුළ ඇතිවූ උණුසුම් තත්ත්වය පාලනයට පොලිස් කැරළි මර්දන ඒකක ද කැඳවා තිබුණි.

දුම්රිය දේපළවලට ද හානි සිදුවී ඇති අතර අපහසුතාවට පත් දහස් ගණනක මගීහු බලධාරීන්ට හා ආණ්ඩුවට චෝදනා කළහ.

දුර පළාත්වල ඇතැම් මගීන් නිවසට යා නොහැකිව කොටුව දුම්රිය ස්තානයේ රැඳී සිටිනු දැකගත හැකිවිය.

Untitled