උතුරු ඕස්ටේ‍්‍රලියාවට සංචාරයකට යන ඔබට නිරුවත් ගොල්ෆ් ක‍්‍රීඩාවක යෙදෙන්නට හිතුණොත්.. ඔන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා.

හම්ටි ඩූ ගොල්ෆ් ක‍්‍රීඩා සමාජයේ ගොල්ෆ් ගහන්න නිරුවතින් යන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙය සංවිධානය කර තිබෙන්නේ 69 හැවිරිදි අයෙකු වූ බෲස් ජෙන්සන් විසින්.

”අපි ක‍්‍රීඩා සමාජ ගණනාවකින් ඉල්ලූවා නිරුවත් ක‍්‍රීඩා සංවිධානය කිරීමට. ඊට පස්සේ ක‍්‍රීඩා කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කළා. ඔවුන් විවිධ වෙනස්කම් කරන්නට ලොකු කාලයක් ගත්තා. අන්තිමේදී හම්ටි ඩූ කැමති වුණා ගොල්ෆ් ගහන්න දෙන්න” බෲස් කියනවා.

ඔහුගේ බිරිඳ වන ජූලිත් මේ විදියට ගොල්ෆ් ගහන්න යනවා. ඇය තමයි ඕස්ටේ‍්‍රලියාවේ පිහිටි ඊරමන්‍මක නමැති නිරුවතින් සිටිමින් විවේකී නිවාඩුවක් ගතකළ හැකි කැරවෑන් උද්‍යානයේ හිමිකාරිනිය. එහි යන අය නිරුවතින් සිටිය යුතු අතර චිත‍්‍ර ශිල්පීන්ට එ් නිරුවත් දසුන් කලා නිර්මාණයක් ලෙස නිර්මාණයට ද අවස්ථාව ලබාදී තිබෙනවා. අක්කර 23ක් පමණ වන බෘජුල් උද්‍යානය පාලනය කරන්නෙත් ඇයමයි.

”ඇය බොහොම කැමතියි මේ දේවල්වලට. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නිරුවත් නෙවෙයි. තොප්පියක් හා සපත්තු දෙකක් හිරුගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න පැළඳිය යුතුයි.”

‘අපි සෑම වසරකම මෙහි තරග සංවිධාන කරනවා. එ්කට දැනටමත් 30 දෙනකු පමණ තරඟකරුවන් ඉන්නවා’ එ් බෲස්ගේ අදහසයි.