කොල්ලූපිටිය, ආර්.එ්ද මෙල් මාවතේ දී මෝටර් රථයක් අද ගිනිගැනීමට ලක්විය.

ගින්න නිවීම සඳහා කොළඹ නාගරික ගිනි නිවීමේ එ්කකයේ නිලධාරීන් පැමිණියද අධික රථවාහන තදබදය හේතුවෙන් එම ස්ථානයට ළඟාවිය නොහැකි විය.

මේ හේතුවෙන් වැල්ලවත්ත ගිනි නිවීමේ එ්කකයට දන්වා එහි නිලධාරීන් කැඳවීමට කොළඹ ගිනි නිවීමේ මූලස්ථානය පියවර ගෙන තිබුණි.

වීඩියෝ – ප‍්‍රසන්න පි‍්‍රයංකර