රජය විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබුණු හානි පූර්ණ කාර්යාල පනත් කෙටුම්පත ආණ්ඩු ක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බවට නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අද විශේෂ පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

මෙම පනත් කෙටුම්පත රහසිගත ආකාරයට පාර්ලිමේන්තුව වෙත රජය ඉදිරිපත් කර තිබෙන බවත් එමගින් මියගිය එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් සඳහා වන්දි මුදල් ගෙවීමට රජය සූදානම් වන බවත් අදාළ පෙත්සම මගින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත දැනුම් දී ඇත.

මෙම පෙත්සමේ වගඋත්කරුවෙක් ලෙස නීතිපතිවරයා නම් කර තිබේ.

අදාළ පනත් කෙටුම්පත තුළ තිබෙන විධිවිධාන තුළින් ආණ්ඩු ක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඍජුවම උල්ලංගනය වන හෙයින් එය පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කිරීමට අවශ්‍ය නම් තුනෙන් දෙකක බහුතර ඡන්දයකින් හෝ ජනමත විචාරණයකින් අනුමත විය යුතු බවට තීන්දුවක් ලබාදෙන ලෙසට පෙත්සම මගින් ඉල්ලා ඇත.

ඉෂාර රත්නකාර