නිවසක් ගොඩනගා ගැනීම සඳහා ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට සිහින මවන බොහෝ දෙනෙක් නාගරික පරිසරයකින් ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි. එයට ප්‍රධානම හේතුව වී ඇත්තේ තමන්ගේ එදිනෙදා කටයුතු කිරීමේදී ගම්බදට වඩා වැඩි පහසුකම් නාගරික පරිසරයක් තුළ තිබිමය. එහෙත් නාගරික පරිසරයකින් තරමක් හෝ විශාල ඉඩමක් මිලදී ගැනීම එතරම් පහසු නොවන්නේ අද පවතින ආර්ථික තත්ත්වය හමුවේ ඉඩම්වල මිල ගණන් ශීඝ්‍ර ලෙස ඉහළ යෑමයි. එබැවින් බොහෝවිට මිලදී ගැනීමට හැකිවන්නේ ඉතා කුඩා ඉඩම්ය.

එවන් කුඩා ඉඩම් මිලදී ගත් ඔබ සඳහා මෙම හුරුබුහුටි නිවාස සැලසුම වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.
පර්චස් 7ක වර්ග ප්‍රමාණයෙන් යුතු ඉඩමක වුවද ගොඩනගා ගත හැකි මෙම නිවසෙහි බිම් මහල පැන්ට්‍රියක්, නිදන කාමරයක්, කෑම කාමරයක්, සාලයක්, නාන කාමරය සහිත වැසිකිළියක්, විවෘත ආලින්දයක්, එයටම යාවූ රථ ගාලක් සහ මැද මිදුලකින්ද සමන්විතය.

එමෙන්ම මෙහි ඉහළ මහල නිදන කාමර දෙකක්, නාන කාමරය සහිත වැසිකිළියක්, රූපවාහිනී නැරඹුම් සාලයක් සහ සඳළුතලයකින්ද සමන්විතය.

ඉඩමෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබාගැනීම සඳහා මෙහි දෙපස බිත්ති, දෙsihina-vimanaපස මායිම් මතම පිහිටන ලෙස නිර්මාණය කර ඇත.

මෙහි ඇති මැද මිදුල අහසට විවෘත වන ලෙස ගොඩනගා ඇත. එහි ඉහළට බිම්ස් යොදා ආවරණය කොට ඇත්තේ නිවසේ ආරක්ෂාවටය. ස්වාභාවික වාතාශ්‍රය හා ආලෝකය නිවස තුළ හොඳින් සංසරණය වීම සඳහා මෙම මැද මිදුල වැදගත් කර්තව්‍යයක් ඉටුකරන අතර මෙයට විවෘත වන ලෙස නිර්මාණය කර ඇති කෑම කාමරය හා සාලය නැවුම් බවකින් හා අලංකාරත්වයකින් බැබළවීමට සමත්ය. ඉහළ මහලට නගින පියගැට පෙළ සාලයෙහි දකුණු පසට වන්නට යොදා ඇත. මෙම පියගැට පෙළ යටින් විවෘත ආලින්දය පිහිටන ලෙස නිර්මාණය කර ඇත්තේ පුංචි ඉඩක් හෝ අපතේ නොයන ලෙසයි. ඉහළ මහලෙහි ඇති රූපවාහිනී නැරඹුම සාලය තුළින්ද බිම් මහ‍ලේ ඇති මැද මිදුල නැරඹීමේ හැකියාව ඇත. ඉහළ මහලෙහි නාන කාමරය සහිත වැසිකිළියට ඉහළින් නිවසේ ජල ටැංකිය ගොඩනැනීමට සැලසුම් කර ඇති අතර මෙයට වෙනමම වහලයක් යොදා අලංකාරත්වයක් ලබාදී ඇත.

මෙම දෙමහල් නිවසේ වහල සඳහා ඇස්බැස්ටෝස් තහඩුද, බිත්ති සඳහා සිමෙන්ති බ්ලොක් ගල්ද උපයෝගි කර ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත.

මුළු දිග අඩි 44යි, අඟල් 2ක්ද, මුළු පළල අඩි 29ක්ද වන මෙම දෙමහල් නිවසෙහි බිම් මහලෙහි මුළු වර්ගඵලය වර්ග අඩි 1087ක්ද, ඉහළ මහලෙහි මුළු වර්ගඵලය වර්ග අඩි 999ක්ද වේ.

පුංචි පවුලකට හොඳින් ගැළපෙන මෙම සුන්දර නිවස රුපියල් ලක්ෂ 58ක් වැනි මුදලකට ඔබටද ගොඩනගා ගත හැකිය.

Untitled-11