ඉන්දීය ගුවන් හමුදාවේ මිග් 21 ප‍්‍රහාරක ගුවන් යානයක් එරට කන්ගාරාහි හිමාචල් ප‍්‍රදේශයේදී අනතුරට ලක්වී තිබේ.

ගුවන් හමුදා භටයින් මුදාගැනීම වෙනුවෙන් ගිය ගලවාගැනීමේ කණ්ඩායම පවසා ඇත්තේ නියමුවා මෙතෙක් හමුවී නොමැති බවයි.

පතන්කොට් ගුවන් හමුදා මූලස්ථානයෙන් පිටත් වූ මෙම යානය හිමාචල්හි පට්ටා ජට්ටියන්හිදී අනතුරට ලක්වී ඇත.

මිග් 21 ප‍්‍රහාරක යානයක් පසුගිය මැයි 27 වැනිදා ද අනතුරට ලක්වී නියමුවා ජීවිතක්ෂයට පත්විය.

mig 1 mig