අමෙරිකානු ස්වදේශීය ආරක්ෂක කවුන්සිලයේ සාමාජිකයන් 4දෙනෙකු ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

ඒ අමෙරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ සංක්‍රමණිකයන් පිළිබඳ වන විදේශ ප්‍රතිපත්තියට විරෝධය දක්වමිනි.

නීතිපතිවරයා ප්‍රමුඛ තම කවුන්සිලය විසින් සංක්‍රමණිකයන් පිළිබඳ ඉදිරි කටයුතු ට්‍රම්ප් ප්‍රතිපත්තියට හා නීතියට අනුකූලව කෙසේ විය යුතුද යන්න ජුනි මාසයේ වාර්තාවක් ලබා දී තිබේ.

එහෙත් ට්‍රම්ප්ගේ නොඉවසන සංක්‍රමණික විදේශ ප්‍රතිපත්තිය තමන්ට කිසිසේත් ඉවසිය නොහැක්කක් බව කවුන්සිල සාමජිකයන් සිය ඉල්ලා අස්වීමි ලිපි මගින් දන්වා ඇත.