ලාවා බෝම්බයක් හේතුවෙන් හවායිහි මුහුදේ සංචාරය කරමින් සිටි බෝට්ටුවක ගමන් ගත් 23 දෙනකු තුවාල ලබා රෝහල්ගත කර තිබේ.

ඒ සක‍්‍රීය වී ඇති කීලයිවෙයා ගිනිකන්දේ ලාවා මුහුද වෙත ගලාවිත් තිබීම නිසා මුහුද යටින් ද ගිනිකන්දේ ලාවා පුපුරා යාමේ සිදුවීමක් හේතුවෙනි.

බෝට්ටුවෙන් සංචාරකයන් ගමන් ගනිද්දී එක්වරම මුහුද යටින් බෝම්බයක් මෙන් ලාවා පුපුරා ගොස් මොවුන්ට තුවාල සිදුවී ඇත.

බෝට්ටුවේ වහළයට ද ලාවා කැබැල්ලක් විසිවී හානි වී තිබේ.

කීලයිවෙයා යනු ලොව වඩාත් සක‍්‍රීයම ගිනිකදුවලින් එකකි.

කීලයිවෙයා ගිනිකන්දේ ලාවා මුහුදට ගලාවිත් මුහුද යටින් ලාවා නැවත මතුවී කුඩා දූපතක් ද මතුවී ඇතැයි විද්‍යාඥයෝ පවසා තිබේ.