අතීත චීනයේ ජනප‍්‍රවාද තුළ මැවෙන චරිත තම ඇඳුම් නිර්මාණ තුළින් මතුකිරීමට ලොව කීර්තිමත් කාන්තා ඇඳුම් නිර්මාණ ශිල්පියකු වන චීනයේ ගුඔ් පෙයිගේ උත්සහයක් මේ. ලොව ප‍්‍රකට කැමරා ශිල්පීන් කිහිපදෙනකුගේ කැමරා කාචයට හසුවූ මෙම ඇඳුම් නිර්මාණ, චීන ඉතිහාසයට අප කැඳවාගෙන යන අපූර්වතම ෆැන්ටසියක් බව බොහෝදෙනකුගේ මතයයි.

pei 8 pei 7 pei 6 pei pei 4 pei 5 pei4 pei 3 pei 1

9