ඉන්ධන මිල සම්බන්ධයෙන් අභියාචනාධිකරණය හමුවේ පෙත්සමක් ගොනු කිරීමට පාරිභෝගික අයිතීන් පිළිබද ව්‍යාපාරය පියවර ගෙන තිබේ.

ඉන්ධන අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් ලෙස නම්කොට මිල පාලනයක් ගෙන ආ යුතු බව ඔවුන්ගේ අදහසයි.

මේ පිළිබද විමසා අධිකරණ නියෝගයක් ඉල්ලා එම ව්‍යාපාරය විසින් පෙත්සමක් ගොනු ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ පිළිබද නිවේදනය පහත දැක්වේ.

 


 

press realese ioc copy