ජාතික චිත‍්‍රපට සංස්ථාව විසින් පමණක් චිත‍්‍රපට බෙදාහැරීමට ගත් තීරණය අත්හිටුවමින් නිකුත් කළ අතුරු තහනම් නියෝගය මේ මස 25 වැනිදා දක්වා තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීමට කොළඹ දිසා විනිසුරු ආර්.බී.පී. රත්නායක මහතා අද නියෝග කළේ ය.

දැනට චිත‍්‍රපට මුදාහැරීමේ කර්මාන්තයේ නිරත වී සිටින ඊඑ්පී එදිරිසිංහ, ලංකා ෆිල්ම් ඩිස්ටි‍්‍රබියුටඞ්, සිනමා එන්ටර්ටේන්ට්මන්ට් ලිමිටඞ් සහ මූවි ප‍්‍රඩක්ෂන් යන සමාගම් 4 විසින් ගොනු කරන ලද පෙත්සම් සළකා බැලූ අවස්ථාවේදී විනිසුරුවරයා මෙලෙස නියෝග කළේ ය.

තම ආයතනය විසින් ඉකුත් වසර 18 පුරා චිත‍්‍රපට බෙදාහැරීම සහ නිකුත් කිරීම සිදුකළ බවත් එය නතර කිරීමට ජාතික චිත‍්‍රපට සංස්ථාව ගත් තීරණය තුළින් සිනමා ශාලාවක් සහ දේශීය චිත‍්‍රපට කර්මාන්තයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල වන බව සිය පෙත්සම් මගින් අධිකරණයට දැනුම් දී තිබේ.
ඉෂාර රත්නකාර