මස්කෙළිය ප‍්‍රධාන බස් රථ ගාල අසල ඇති මහජන වැසිකිළිය භාවිත කිරීමට අධික මුදලක් අයකරන බවට ප‍්‍රදේශවාසීහු මැසිවිලි නඟති.

මෙම වැසිකිළිය වරක් පාවිච්චි කිරීම සඳහා රුපියල් 20/- ක මුදලක් අය කරන අතර ඒ සඳහා ලදුපතක් නිකුත් කරනු නොලබයි.

ඇතැම් අවස්ථාවල මෙම මුදල රුපියල් 20/- සිට 50/- දක්වා අයකරන බවට ජනතාව චෝදනා කරයි.

වැසිකිළිය පාවිච්චි කිරීම සඳහා අයකරන මුදල සඳහන් කර පුවරුවක් ප‍්‍රදර්ශනය කළ යුතු වුවත් මස්කෙළිය මහජන වැසිකිළියේ එවැන්නක් දක්නට නොලැබේ.

මෙවැනි අධික මුදලක් අයකිරීම සම්බන්ධව, වැසිකිළිය භාවිතය සඳහා පැමිණෙනන් එහි සේවකයාගෙන් විමසූ විට ඔහු බැන වදින බවට ද චෝදනා නැගෙති.

ජනාකීර්ණ නගරයක් වන මස්කෙළිය නගරයේ පාවිච්චි කළ හැකි එකම මහජන වැසිකිළිය වන මෙය පාලනය කරනු ලබන්නේ, මස්කෙළිය ප‍්‍රාදේශීය සභාව මගිනි.

අප මේ සම්බන්ධව මස්කෙළිය ප‍්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිනි ගෝවින්දන් සෙම්බගවල්ලි මහත්මිය පැවසුවේ මෙම වැසිකිළිය ටෙන්ඩර් මගින් පුද්ගලයෙකුට ලබා දී ඇති බවයි.

මස්කෙළිය ප‍්‍රාදේශීය සභාවේ අධීක්ෂණය යටතේ සියලූ කටයුතු පරීක්ෂා කරන බවත්, පාසල් ඇඳුමෙන් පැමිණෙන ළමයින්ගෙන් මුදල් අය නොකරන ලෙස දන්වා ඇති බව ඇය සඳහන් කළාය.

කෙසේවෙතත් අධික මුදලක් අයකිරීමට කිසිදු අනුමැතියක් ලබා දී නොමැති බවත් මේ සම්බන්ධව කඩිනමින් සොයා බලා පියවර ගන්නා බව ඇය වැඩිදුරටත් පැවසුවාය.

ගාමිණී බණ්ඩාර ඉලංගන්තිලක