ටෙනිස් බෝලයක් තුළට සූක්ෂ්ම ආකාරයෙන් හෙරෙයානි ග‍්‍රෑම් 3.15ක් ඇතුළු කර වැලිකඩ බන්ධනාගාරය තුළට විසි කර හෙරොයින් ජාවාරමේ නිරත වීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනාවලට වරදකාරිය වූ කාන්තාවකට කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු චම්පා ජානකී රාජරත්න මහත්මිය විසින් ජීතාන්තය දක්වා සිර දඬුවමක් අද නියම කළාය.

2011 ජනවාරි 20 වැනිදා සිදුකළ වරදක් සම්බන්ධ හිරුණි අල්විස් නමැති විත්තිකාරියට මෙලෙස ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් නියම කර තිබේ.

ඉෂාර රත්නකාර