ලොව පැරණිතම වර්ණය දීප්තිමත් රෝස පැහැය බවට සොයාගෙන තිබෙනවා.

එහි වයස අවුරුදු බිලියන 1.1ක් බවයි ඔ්ස්ටේ‍්‍රලියාවේ ජාතික විශ්ව විද්‍යාලය පවසා ඇත්තේ.

මෙම වර්ණක සාම්පල සොයාගෙන ඇත්තේ අප‍්‍රිකාවේ සහරා වනාන්තරයෙන්.

පෙර සොයාගැනුණු වර්ණවලට වඩා මෙය බොහෝ පරණි බවත් පැවසෙනවා.