පොලිස් නිලධාරීන්ගේ ගිනි අවි රාජසන්තක කරගෙන කැටපෝල හා ගල් කැට ලබාදුන් පුවතක් මෙක්සිකෝවේ ඇල්වරාඩෝ ප‍්‍රදේශයෙන් වාර්තා වේ.

ගිනි අවි රාජසන්තක කිරීමට හේතුවී ඇත්තේ එම පොලීසියේ සිටි නිලධාරීන්ගේ ගිනි අවි පිළිබඳ නිපුණතා ඇගයීමකින් අනතුරුවයි.

එහිදී පෙනී ගොස් ඇත්තේ නිලධාරීන් 130 දෙනකුගෙන් ඉලක්කයට වෙඩි තැබිය හැක්කේ 30 දෙනකුට පමණක් බවයි.

ඉන්පසුව ඔවුන්ගේ ගිනි අවි රාජසන්තක කොට එ් වෙනුවට කැටපෝල හා ගල් කැට ලබාදී තිබේ.