තවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙක් අද අමාත්‍ය මණ්ඩලයට එක්විය.

එ් අනුව නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ලකී ජයවර්ධන මහතා සහ ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ජේගසීග අලවතුවල මහතා අද පෙරවරුවේ දිවුරුම් දී තිබේ.

එ් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේයි.

ලකී ජයවර්ධන මහතා මීට පෙර කදුරට නව ගම්මානල යටිතල පහසුකම් හා ප‍්‍රජා සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කර තිබේ.

ජේ.සී. අලවතුවල මහතා ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාව කටයුතු කරන ලදී.