ජපානයට බලපෑ ඇති අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් පුද්ගලයින් සිය දෙනෙකු මියගොස් 81 දෙනකු අතුරුදන්ව ඇත.
මෙම අනපේක්ෂිත ගංවතුර උවදුර හේතුවෙන් මිලියන දෙකකට අධික පිරිසකට උන්හිටිතැන් අහිමි වී තිබේ.
ගංවතුර සහ නායයාම් තත්ත්වයන් හේතුවෙන් වැඩිම බලපෑමට ලක්ව ඇත්තේ හිරෝෂිමා, ඔකොයාමා, කියෝතෝ, ගිෆු ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකි.
පසුගිය දිනවල පනවා තිබූ හදිසි අපදා නිවේදනය ඉවත් කිරීමත් සමග ජපානයේ ගලවාගැනීමේ මෙහෙයුම් තවත් පුළුල් කර තිබේ.
ආරක්ෂක අංශක විසින් මේ වනවිට පුද්ගලයින් 54000කගේ ජීවිත බේරාගනු ලැබ තිබෙන අතර අතුරුදන් වූ පුද්ගලයින් සොයා තවත් මෙහෙයුම් සිදු කෙරේ.
මෙම අපදාවෙන් සිදුවූ ආර්ථිකමය පාඩු මෙතෙක් ගණනය කර නැති අතර එය ඩොලර්  බිලියන ගණනක පාඩුවක් වනු ඇති බවද පැවසේ.
NINTCHDBPICT000418905787 NINTCHDBPICT000418915784 NINTCHDBPICT000418916419 NINTCHDBPICT000418947836