ශ‍්‍රී ලංකා තෙල් සංස්ථාව විසින් අතිරේකව ගෙන්වා ඇති දැවි තෙල් මෙටි‍්‍රක් ටොන් 25000ක් මෙරටින් සිංගප්පූරුවට යැවීමට කටයුතු කර තිබියදීත් තවත් මෙටි‍්‍රක් ටොන් 30,000ක් ගෙන්වා ඇතැයි අනාවරණය වෙයි.

විදුලිය නිෂ්පාදනයේදී මෙලෙස අතිරේකව ඉතිරි වන තෙල් කුඩා ප‍්‍රමාණයේ බලාගාරවලට ලබාදීමට හැකියාව තිබියදී නැවත සිංගප්පූරුව කරා යැවීමට කටයුතු කරන්නේ නිලධාරීන් අතර ඇති කඹ ඇදිල්ලක් නිසා බව තෙල් සංස්ථාවේ උසස් නිලධාරියකු සදහන් කළේ ය.

මෙම කි‍්‍රයාදාමය හේතුවෙන් විශාල මුදලක් තෙල් සංස්ථාවට අහිමි වන බවත් අදාළ නිලධාරියා පැවැසීය.

මොවුන්ගේ කඹ ඇදිල්ල නොවන්නට තෙල් සංස්ථාවට විශාල මුදලක් ඉතිරි කරගත හැකි බවට ද හෙතෙම සඳහන් කළේ ය.