නීතිවිරෝධී මිනිස් වෙළදාමට එරෙහි වන රටවල් අතර ඉදිරියට පැමිණීමට ශ‍්‍රී ලංකාවට හැකියාව ලැබී තිබේ.

එමෙන්ම මිනිස් වෙළදාමට එරෙහිව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ගන්නා පියවර ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇගයීමට ලක්ව ඇති බව විදේශ රැකියා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර මහතා පවසයි.

ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉදිරිපත් කළ ජාත්‍යන්තර මිනිස් ජාවාරම් සම්බන්ධයෙන් වන නවතම වාර්තාව අනුව ලංකාව දෙවැනි මට්ටමේ රැදී සිටියි.

මිනිස් ජාවාරමට විරුද්ධව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ගෙන තිබෙන පියවර පිළිබද එහි විශේෂ ඇගයීමට ලක් කර තිබේ.
මෙය ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ලංකාවට ආධාර ලබාගැනීමේදී රටට වාසිදායක බවද නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයා සදහන් කළේයග

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයා මෙසේද පැවසුවේය.

‘මිනිස් වෙළදාම කියන්නේ දේශසීමාවන් ඉක්මවා ගිහින්, අධිකරණ බල සීමාවන් ඉක්මවා ගිහින් ජාත්‍යන්තරව සංවිධායන වෙලා කරන අපරාධවලින් එකක්. මිනිස් වෙළදාම ජාත්‍යන්තරව වගේම ලංකාවේත් නීති විරෝධීයි. මිනිස් වෙළදාමට සම්බන්ධවෙන කවුරුන් හෝ වේ නම් ඔවුන්ට දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය අනුව දඩුවම් ලබාදිය හැකියි’