තායි ගුහාවේ සිරවී සිටි දරුවන්ගෙන් සිව්දෙනකු නිරුපද්‍රිිතව බේරාගෙන තිබේ.

විදෙස් වාර්තා පැවසුවේ ගුහාවේ ඔක්සිජන් ටැංකි ස්ථානගත කිරීමේ අර්බුදයක් හේතුවෙන් සෙසු අය මුදාගැනීමේ මෙහෙයුම් වරුවක කාලයක් ස`දහා නතර කර ඇති බවයි.

එක් දරුවකුට කිමිදුම්කරුවන් දෙදෙනකු බැගින් යොදාගෙන දරුවන් පිටතට ගෙන තිබේ.

ගුහාවේ ජලය වැඩිවෙමින් පැවැතියද දරුවන් මුදාගැනීමේ මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව සිදුකිරීමට කටයුතු කරමින් සිටියි.

මෙහෙයුම සදහා විදෙස් කිමිදුම්කරුවන් 50ක් හා තායි කිමිදුම්කරුවන් ඇතුළු කිමිදුම්කරුවන් 90 දෙනකු දායක වී සිටියි.

ගුහාවේ පිවිසුමේ ගිලන් රථ 7ක් සූදානම් කර තබා ඇත.

මුදාගත් දරුවන් රෝහල්ගත කර තිබේ.

_102432298_caverescue