පාර්ලිමේන්තුව තුළ තම පක්ෂය සතු ශක්තිය හා බලය තහවුරු කර ගැනීමේ අරමුණින් රජයට සම්බන්ධ සියලූම සුළු පක්ෂ සමග විශේෂ සාකච්ජා වටයක් ආරම්භ කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සැලසුම් කර ඇත. මේ අනුව ශ‍්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග‍්‍රසය, සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් කොංග‍්‍රසය, කම්කරු ජාතික සංගමය ඇතුළු පක්ෂ කිහිපයක් සමග ඉදිරි සති කිහිපය තුළ සාකච්ජා පැවැත්වීමටද එජාපය සැලසුම් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අණ පනත් කෙටුම්පත් ආදියෙහිදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබාගැනීම මෙම සාකච්ජාවන්හි මූලික අපේක්ෂාවක් වී ඇති බවද වාර්තා වේ. මීට අමතරව ජාතික හෙළ උරුමය සමග මෙන්ම ද්‍රවිඩ ජාතික සංධානය සමගද මෙම කරුණු මුල් කර ගමිනින් සාකච්ජා පැවැත්වීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සැලසුම් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

පැතුම් වික්‍රමරත්න