බ්‍රසීලයේ රිබේරියෝ ප්‍රෙටෝ නගරයේ මහල් නිවාසයක නමවැනි මහලෙන් ඇදවැටුණු සුරතල් බල්ලෙකු අල්ලා ගැනීමට එම මහල් නිවසේ ජීවත් වූ පුද්ගලයකු සමත් වී තිබේ. අඩි සීයක් උසැති එම මහලෙන් බල්ලා අද වැටුණා නම් නිසැක වශයෙන්ම ජීවිතය අහිමි වීමේ අවදානමක් තිබුණි.

ආරක්‍ෂිත කැමරාවක මෙම සිදුවීම සටහන්ව තිබූ අතර පහළම මහලේ මෝටර් රථය අසල නැවතී සිටින පුද්ගලයා නමවැනි මහලේ බැල්කනියෙන් ක්ෂණිකව ඇද වැටෙන සුරතලා තම දෑතින් අල්ලා ගන්නට උත්සාහ ගනී. සුරතලා ඔහුගේ දෑත් මතට වැටී ඉන් අනතුරුව බිමට පතිත වේ. අසල්වැසියාද සුරතලා සමග බිම ඇද වැටේ.

සුරතලා ඔහුගේ දෑත් මතට පතිත වූ අවස්ථාවේ ඇද වැටුණු වේගය යම් තරමකට අඩු වූ නිසාවෙන් සුරතලාගේ ජීවිතය ආරක්ෂා විය. මෙල් නැමැති මෙම සුරතලා බිම වැටුණු සැනින් නැගිට දිව යන ආකාරය වීඩියෝවේ දැක්වේ.