එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ හම්බන්තොට දිස්ත‍්‍රික් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී වී.කේ. ඉන්දික මහතා ඊයේ රාත‍්‍රි අභාවප‍්‍රාප්ත විය.

ඔහු මියයන විට 51 වැනි වියෙහි පසුවිය.

1990 සිට 2003 වසර තෙක් පළාත් සභා මන්ත‍්‍රීවරයකු ලෙස ඔහු කටයුතු කළේ ය.

2003 සිට 2004 වසර දක්වා පළාත් සභාවේ කෘෂිකර්ම හා වාරිමාර්ග අමාත්‍යවරයකු ලෙස ද කටයුතු කර තිබුණි.

2004 වසරේ සිට 2009 දක්වා කාලය තුළ පළාත් සභාවේ ක‍්‍රීඩා, ග‍්‍රාමීය කටයුතු සහ තරුණු කටයුතු අමාත්‍යවරයකු ලෙසත් 2009 වසර වනවිට අධ්‍යාපන හා සමූපකාර කටයුතු පළාත් අමාත්‍යවරයකු ලෙසත් කටයුතු කළේ ය.