දකුණු පළාත් මළළ ක්‍රීඩා තරගාවලිය 2018 ශූරතාව හිමිකර ගැනීමට ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය සමත් වී ඇත. කරට කර සටනක් ලෙස පැවැති මෙම තරගයේ අනුශූරතාව දිනා ගැනීමට මාතර රාහුල විද්‍යාලය සමත් වී තිබේ.මාතර උයන්වත්ත ක්‍රිඩාංගණයේ පැවැති මෙම තරගාවලියෛ් දැඩි උද්යෝගය හේතුවෙන් මහින්දයට දිරිගැන්වීම් කළ ඇලෝෂියස් ක්‍රීඩකයකුට රාහුල විද්‍යාලයේ දිරිගන්වන්නන් පහර දී ඇත. ඔහු ප්‍රතිකාර සදහා මාතර රෝහලට ඇතුළත් කර තිබේ.මෙම තරගාවලියේ මහින්දය ශූරතාව හිමිකර ගැනීමට සමත්වී ඇත්තේ වසර 10කට පසුව වීම විශේෂත්වයකි.

ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයට ලකුණු 94
අනු ශුරතාවය රාහුල විද්‍යාලය 92
තෙවන ස්ථානය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 82
බාලිකා ශුරතාවය දික්වැල්ල ම.ම.විද්‍යාලය 59
අනු ශුරතාවය විහාරගල මහ විද්‍යාලය 55
තෙවන ස්ථානය බෙන්තර ගාමිණී ම.ම.විද්‍යාලය 48