බ්‍රහස්පති හා සෙනසුරු විශ්ව කේන්ද්‍රයේ ධර්මස්ථානාධිපති හා කර්මස්ථානාධිපති ලෙස හඳුන්වනු ඇත. මෙහි ධර්මස්ථානය යනු ලෝක ධර්මතාවයි. කර්මස්ථානය යන්නෙන් අදහස් වන්නේ එම ධර්මතාව අනුව සිදුවන ක්‍රියාවලියයි.

මෙම ග්‍රහයන් බලවත්වීම අප රට සම්බන්ධයෙන් වඩාත් බලපානු ඇත. බ්‍රහස්පති ලංකා කේන්ද්‍රයේ ධන අධිභාවාධිපති වන අතර සෙනසුරු පොදුජන කාරකයා වෙමින් මෙරට කේන්ද්‍රයේ ලග්නාධිපති වනු ඇත. මෙම ග්‍රහයන් දෙදෙනාම එක ලෙස බලවත් කාලයක් ඉදිරියේදී ඇති වේ.

2019 නොවැම්බර් 05 වැනිදා ගුරු හෙවත් බ්‍රහස්පති තමාට බලවත් වූ ධනු රාශියට පැමිණෙයි. මේ වන විට සෙනසුරු තමාගේ ස්වක්ෂේත්‍ර බලවත් රාශිය වන මකරයට අංශක ළඟා වෙමින් සිටියි. 2020 වන විට මකරයට පැමිණෙයි.
ඒ අනුව ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය අප රටට පොදුවේ භාග්‍යයේ අරුණලු උදාවන සාධකයක් වනු ඇත. අලුත් නායකත්වයකින් යුත් බුද්ධිමත් කාර්යශූර වැඩෙහි දක්ෂ නායකයෙක් මෙරට ජනාධිපති තනතුරට පත්වන ලක්ෂණ ඇති කරන්නේය. එය රටට ශුභදායක කාලයක් උදාවන්නකි.

මෙම කාලය වන තෙක් මෙරට දේශපාලන භූමිකාවේ අපූර්වතම සිද්ධීන් කෙතෙකුත් නිර්මාණය වනු ඇත. ඒවා සාධනීය වනු ඇත. එසේම නාසනීය වනු ඇත.

කෙසේ නමුත් 2020 පෙරළිකාර දේශපාලනයක නිර්මාණයක් වෙයි.

ජී. ඇම්. ගුණපාල