ගතවූ සියවසක කාලය තුළදී ලොව පුරා පුද්ගලයන්ගේ උසයාමේ වේගය නොසිතූ තරම් වේගයකින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

1 සිට 20 සියවස දක්වා කාලය තුළ පුද්ගලයන්ගේ උස යාම සිදුවූයේ ඉතා සෙමෙන්.

එහෙත් ගතවූ සියවසක කාලය තුළදී ලොව පුරා ජනතාවගේ උස යාම වේගයෙන් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ලොව පුරා රටවල පුද්ගලයන්ගේ උසෙහි සාමාන්‍යය සළකා බැලීමේදී පැහැදිලි වෙනසක් දක්නට ඇතත් අමෙරිකානුවන්ගේ උසයාම එතරම් සිදුවී නැහැ.

මේ වනවිට උසින් වැඩිම පුද්ගලයන් මෙන්ම උස යාමේ වේගය ද වැඩිම පුද්ගලයන් සිටින්නේ ද ලැටීවියාවේ බවයි සැළකෙන්නේ.

සාමාන්‍යයෙන් මිටි අය ලෙස සැළකෙන ජපාන ජාතිකයන්ගේ ද උස යාම ඉතාම වේගවත් වී තිබෙනවා.

පසුගිය සියවසක කාලයේදී පුද්ගලයන්ගේ උසයාමේ වේගය වැඩිවීමට බලපා ඇත්තේ ජාන වුවත් සෞඛාරක්ෂිත බව, සනීපාරක්ෂක පියවර, පෝෂණය ආදී කරුණු ද බලපා තිබෙනවා.