කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයීය පැසිපන්දු සංගමය විසින් සංවිධානය කරන පැසිපන්දු පුහුණු කඳවුර ජුනි 15 සිට 17 දක්වා තෙදිනක් පුරා ආනන්ද විදුහල් පැසිපන්දු පිටියේදී.

ආදි ආනන්ද පැසිපන්දු සංගමයේ සාමාජිකයන් වන ඩුබායිහි වෙසෙන පුහුණුකරුවකු වන සුපුන් විමල් පූජිත හා මාලදිවයින් පැසිපන්දු පුහුණුකරුවකු ලෙස සේවය කරන නුවන් විජේසිංහ විසින් මෙම පුහුණු කඳවුර මෙහෙයවීමට නියමිතය.

භක්ති මෙන්ඩිස්