පළාත් සභා මැතිවරණ සංශෝධන පනත පාර්ලිමේන්තුව මගින් සම්මත කළ ආකාරය නීතියට පටහැනි බවප‍්‍රකාශ කරන ලෙස ඉල්ලා හිටපු අගවිනිසුරු සරත් එන් සිල්වා මහතා ගොනුකළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම විභාගයට නොගෙන ප‍්‍රතික්ෂේප කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද තීරණය කළේ ය.

අදාළ පෙත්සම අගවිනිසුරු ප‍්‍රියසාද් ඩෙප්, බුවනෙක අළුවිහාරේ සහ නලින් පෙරේරා යන ති‍්‍රපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ අද කැඳවනු ලැබිණි.

එහිදී අගවිනිසුරුවරයා ප‍්‍රකාශ කළේ ති‍්‍රපුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ලේ බහුතර විනිසුරුවන්ගේ තීරණ මත හිටපු අගවිනිසුරුවරයාගේ පෙත්සම විභාගයට නොගෙන ප‍්‍රතික්ෂේප කරන බවයි.

ඉෂාර රත්නකාර