පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට ලිපියක් යොමුකර තිබේ.

එ් විශ්වමඩු ජනතාවගේ ඉල්ලීම පරිදි කර්නල් රත්නප‍්‍රිය බන්දු උසස් නිලධාරියාට නැවත ඔහු දැරූ වගකීම යළි පවරන ලෙස ඉල්ලීමක් කරමිනි.

ඊට බාධා වන එම නිලධාරියාගේ පුද්ගලික දුෂ්කරතා ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ සොයා බලා පිළියම් යොදන ලෙස ද එම ලිපියෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

එම ලිපිය පහතින්.


letter to president