ඇමරිකානු රජයේ විසින් මෙරට ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මිලේනියම් චැලේන්ජ් කෝපරේෂන් පස් අවුරුදු වැඩසටහන රුපියල් මිලියන හාරසිය දහතුනක  අතිරේක මුදලක් ලබාදීමට එරට රජය තීරණය කර තිබේ.
මීට අදාල ගිවිසුම විශේෂ සංචාරයකට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් වැඩසටහනේ යුාරෝපා ආසියා පැසිපික් කලාපය භාර කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂිකා කැරොලින් නූහන් මහත්මය විදේශ කටයුතු අම්‍යංශයෛ්දී අත්සන් තබල ලදී.
උසස් තත්ත්වයේ සාධනීය හා තිරසාර වැඩපිලිවෙලක් සකස් කිරීම සදහා අවශ්‍ය ශඛ්‍යතා අධ්‍යනයන්ට සහාය දීමට ඉකුත් ජූලි මාසයේදී ද ඇමරිකානු රජය රුපියල් බිලියන එකයි දශම දෙකක මුදලක් ලබාදීමට පියවර ගෙන තිබිණි.
නුවන් සේනාරත්න