අමෙරිකානු තානාපති අතුල් කෙශප් මහතා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත පසුගියදා පැමිණි අවස්ථාවේදී කතාබහ කළ කරුණු විකෘති කර මාධ්‍ය වාර්තා පළවන බව හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කර තිබේ.

එම සාකච්ඡව සුහදව පැවැත්වූ නමුත් එ් පුවත්වලට පාදක වී ඇති කරුණු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ මාධ්‍ය අංශයෙන් නිල වශයෙන් නිකුත් කළ කරුණු නොවන බවට ඔවුන් අවධාරණය කර සිටී.

පසුගිය ඉරිද අතුල් කෙෂප් මහතා සිය ධුර කාලය අවසන්ව මව්රටට යාමට පෙර මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමුවීමට පැමිණ ඇත්තේ සුහද පිළිසඳරක් සඳහායි.

එහෙත් එහි සාකච්ඡ වූයේ යැයි පවසන කරුණු කිසිවක් මාධ්‍ය එ්කකය විසින් නිකුත් නොකිරීම නිසා එ්වායහි වගකීම ද එම එ්කකය විසින් භාරනොගන්නා බව නිවේදනයේ සඳහන් කර තිබේ.

MR