තලවතුගොඩ ජාතික ළමාඅරක්ෂක අධිකාරියේ ප‍්‍රධාන කාර්යාලය තුළදී මවක වස පානය කිරීමට තැත් කර ඇත්තේ පරිවාස භාරයේ සිටින තම පුතුට අඛණ්ඩව සිදුවන හිරිහැර සම්බන්ධයෙන් ජාතික ළමා රක්ෂක අධිකාරියට පැමිණිලි කළද පලක් නොවීම නිසා බව හෙළිවෙයි.

මවගේ වයස අවුරුදු 24කි. ඊයේ වූ එම සිද්ධියෙන් පසුව ඇය රෝහල්ග කර තිබුණි.