ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 16 කණ්ඩායම තමන් හමුවීම සදහා ඉල්ලීමක් කර නැතැයි හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආණෟඩුවෙන් ඉවත් වූ 16 දෙනාගේ කන්ඩායම ජුනි 12 වන අඟහරුවාදා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමුවීමට පැමිණෙන බව මාධ්‍ය ඔස්සේ ප‍්‍රචාරය විය.

වෘතිකයින්ව්යා, ව්‍යාපාරිකයින්ධ්යා්ප, අධ්‍යාපනඥයින්, දේශපාලනඥයින් ඇතුලු සමාජයේ විවිධ පුද්ගලයින් තමා හමුවී සාකච්ඡා කිරීම සාමාන්‍ය දෙයක් බවත් එහෙත් මාධ්‍යවලින් ප‍්‍රචාරය වූ පරිදි නිල හමුවක් 12 දා නොපැවෙත්වෙන බවත් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

රන්මලී සෝමසිරි