මේ දිනවල පවතින ධාරානිපාත වැසි නිසා ගාල්ල නගරයට පිවිසෙන මාර්ග රැසක් අද (20) පෙරවරුවේ ජලයෙන් යටවී තිබුණි.

ගාල්ල – බද්දේගම මාර්ගයේ හිරිඹුර ප්‍රදේශය සහ දන්ගෙදර ප්‍රදේශය ජලයෙන් යටවී තිබු අයුරුයි මේ. ජල ගැලීම් නිසා රථවාහන ධාවනයට බාධා එල්ල විය.

මුහුද රළුවීම නිසා ගාල්ල දෙවට, ජාකොටු වැල්ල, රත්ගම වැල්ල, කඩේ වැල්ල  ධීවරයෝ මුහුදු යාමෙන් වැළකී සිටියහ.

මේ අතර ගිංගගේ ජල මට්ටමද ඉහළ නගිමින් පැවතිණි.

හිරු සඳුන්  ලියනගේ – හිනිදුම

4-(1)