දිවයිනට නැදේෙනහිර මුහුදු ප්‍රදේශ සදහා සැලකිලිමත් වන්න!

කන්කසන්තුරේ සිට මඩකළපුව හරහා පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශ වල තද වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ. සුළං වේගය ක්ෂණිකව (පැ.කි.මී. 70-80 පමණ) ඉහළ යාමට ඉඩ ඇති හෙයින් එම මුහුදු ප්‍රදේශ ක්ෂණිකව රළු වීමට වැඩි හැකියාවක් පවතී.

ධීවර සහ නාවුක ප්‍රජාවට මේ පිලිබදව ඉතා අවදානයෙන් කටයුතු කරන ලෙස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනු ලැබේ.


කාලගුණ විදයා  දෙපාර්තමේන්තුවේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ  මධ්‍යස්ථානය විසින්, 2018 මැයි මස 18වන දින. ප.ව 10.00 වන තෙක් වලංගු වන පරිදි, 2018 මැයි මස 18 වන දින. පෙ.ව 10.30 නිකුත් කරන ලදී.