හෙට සිට සියයට හයයි දශම පහයි හයකින් (6.56%) බස් ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

අද රැස්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා වී ඇති අතර එහිදී මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව සඳහන්ය.

ඉන්ධන මිල ඉහළ නැංවීමත් සමඟ බස් ගාස්තු සියයට 15 ත් 20 ත් අතර ප්‍රමාණයකින් ඉහළ නැංවිය යුතු බවට බස් සංගම් පසුගියදා ප්‍රකාශ කළේය.

කෙසේවෙතත් අවම බස් ගාස්තුවේ වෙනසක් සිදු නොකිරීමට ද අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කළ බව සඳහන් වේ.