තලවකැලේ, කොත්මලේ පාරේ, හොලිරූඩ් නව නිවාස සංකීර්ණයේ පිහිටි නිවසක් අද (14) සම්පුර්ණයෙන්ම ගිණි ගැනීමකට ලක්ව විනාශයට පත්ව ඇතැයි තලවකැලේ පොලීසිය පවසයි.

නිවස ගිණි ගැනීමට ලක්වෙන අවස්ථාවේ එම නිවසේ කිසිවෙකු නොසිට ඇති අතර නිවසේ තිබු භාණ්ඩ සියල්ලම සම්පුර්ණයෙන්ම විනාශව ගොස් තිබේ. මෙම නිවසේ දරුවන් තිදෙනෙකු හා ඔවුන්ගේ පියා ජීවතව සිට ඇති අතර ගිණි ගැනීමට ලක්වෙන අවස්ථාවේ ළමයින් පාසලට හා පියා වැඩට ගොස් සිටි බව අසල්වැසියන් පැවැසීය.

ළමයින්ගේ පාසල් උපකරණ ඇතුළු නිවසේ අනෙකුත් භාණ්ඩ විනාශ වී ඇති අතර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තලවකැලේ පොලීසිය පරීක්ෂණයක් සිදු කරනු ලබයි.

ශාන්ත හුලංනුගේ – ආගරපතන