කෘත්‍රිම ධාවන පථයක් සහිතව ශ්‍රී ලංකාව සතුව තිබූ පළමුවැනි ක්‍රීඩා සංකීර්ණය ලෙස සැලකෙන කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ ධාවන පථය අලුතින්ම සකස් කොට විවෘත කිරීම ඊයේ (09) ක්‍රීඩා ඇමැතිවරයාගේ හා රවි කරුණානායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදු කෙරුණි.
ක්‍රීඩාංගණයේ ධාවන පථය අලුතින්ම එළීම සඳහා රුපියල් මිලියන 250ක් වැයකර තිබූ අතර ක්‍රීඩාංගණයේ සම්පූර්ණ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා හිටපු මුදල් ඇමැතිවරයා ලෙස රුපියල් මිලියන 650ක් රවි කරුණානායක මහතා විසින් අනුමත කර දී තිබිණි.
එහිදී ක්‍රීඩා ඇමැතිවරයා කවපෙත්ත විසි කිරීමේ අවස්ථාවකට එක්වෙමින් ක්‍රීඩාංගණය නිල වශයෙන් විවෘත කිරීම සිදුකරනු ලැබිය.
තවද සුගතදාස ක්‍රීඩා සංකීර්ණයට තහනම් උත්තේජක පරීක්ෂණාගාරයක් සහිත මානව ෙජෙව රසායනාගාරයක් ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 173ක් වෙන්කර ඇති බවද ක්‍රීඩා ඇමැති දයාසිරි ජයසේකර මහතා ප්‍රකාශ කළේය.
මේ අනුව අභිනවයෙන් එළන ලද මෙම ධාවන පථයේදී පළමුවෙන්ම පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත්තේ ජාතික කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය වන අතර එහි පවත්වනු ලබන පළමු ජාත්‍යන්තර තරගාවලිය බවට පත්ව ඇත්තේ දකුණු ආසියානු කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියය.

සීවලී එදිරිවීර