කොටි නායකයින් රැඳී සිටි බවට සැක කෙරෙන භූගත බංකරයක් වසර නවයකට පසු මුලතිව් පෙරුන්කාඩු ප්‍රදේශයේදී ආරක්ෂක අංශවලට හමුවී තිබේ.

මෙම බංකරය පිළිබඳව තොරතුරු සොයා බැලූ ආරක්ෂක අංශවලට වාර්තා වී ඇත්තේ මෙම බංකරය එල්ටීටීඊ සංවිධානයේ චාර්ල්ස් ඇන්තනි බළකාය විසින් පරිහරණය කරන ලද එකක් බවය.
යුද්ධය අවසන් වීමෙන් පසුව මුලතිව් ප්‍රදේශයෙන් සොයා ගන්නා ලද එල්ටීටීඊ නායකයන්ගේ භූගත බංකරය ඇතුළු සියලුම බංකර් හමුදාව විසින් මේ වන විට විනාශ කොට තිබේ.
මෙවැනි භූගත බංකර් ඉදිරියේදී තවත් හමුවිය හැකි බවත් මේ ප්‍රදේශවල නිරන්තරයෙන් ආරක්ෂක සෝදිසි කිරීම් ක්‍රියාත්මක බවත් හමුදා ප්‍රධානියෙක් ‘රිවිර’ට පැවසීය.

භක්ති ධර්මප්‍රිය මෙන්ඩිස්, වික්‍රම සෙනෙවිරත්න – වව්නියාව