ෂැංගිලා හෝටලයේ යටිතල පහසුකම් සඳහා රුපියල් තිස්හතර කෝටි විසි ලක්ෂයක මුදලක් ඇතුළුව රුපියල් කෝටි හයසිය අසූ නවයක මුදලක් ඉල්ලමින් රජය පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් ඊයේ (05* පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබේ.

පසුගිය ජනවාරි 22 සිට පෙබරවාරි 28 දක්වා අතිරේකව වියදම් කළ මුදල් වෙනුවට මෙම පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව යොමුකර ඇත. සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා ඊයේ (05* මෙම ඇස්තමේන්තුව  පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය. ෂැංගිලා හෝටලයේ යටිතල පහසුකම් සඳහාත් වාහන මිලදී ගැනීමටත් මුදල් වෙන් කිරීම ගැන බිමල් රත්නායක මන්තී‍්‍රවරයා මෙහිදී ප‍්‍රශ්න කළේය.

ලක්ෂ 42ක් විශේෂ කාර්ය භාර අමාත්‍යංශයට ලබා දීමට පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවකක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. මෙහෙයුම් කල්බදු ක‍්‍රමයට ලබා ගත් වාහනයේ බදු කුලී වියදම් වෙනුවෙන් අතිරේක ප‍්‍රතිපාදන සැපයිමටයි මේ මුදල වෙන් කර තිබෙන්නේ. පහුගිය කාලය තුළ මොන මෙහෙයුම්ද කළේ. ඇයි එ් අමාත්‍යාංශයට වාහනයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ.  එ් වගේම ෂැංගි‍්‍රලා හෝටලයට යටිතල පහසුකම් සැපයිමට රුපියල් මිලියන 342ක් දෙන්නේ මොකටද? මේ වගේ දේ නිසා තමයි ඊයේ වෙව්ල වෙව්ලා හිටියේ. පහුගිය රජය එ් හෝටලය සින්නක්කර දුන්නා. දැන් මේ රජය මුදල් ගෙවන්නේ ඇයි? බිමල් රත්නායක මන්තී‍්‍රවරයා ප‍්‍රශ්න කළේය.

සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරි ඇල්ල මහතා
අපිට එ් සම්බන්ධයෙන් විවාදයක් දෙන්න පුළුවන්.
බිමල් රත්නායක මහතා
ඔව්. එ්කත් ඉල්ලනවා. දැන් පැහැදිලි කිරීමකුත් කරන්න. යැයි පැවසීය.

රන්මලී සෝමසිරි